Syntetické farby na betón

Image
NATRIMA - Syntetická farba na bazény 2,5 L 0405 - oceánová modrá
49,25 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Syntetická farba určená pre náter betónových bazénov, okrasných záhradných jazierok a nádrží.Vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou voči pôsobeniu vody, poveternostným vplyvom a výkyvom teplôt.Vhodná je aj na povrchovú úpravu betónu, skarbonizovaných omietok, vláknocementu a pod.Výdatnosť:- cca 6 m2/LRiedenie:- C 6000- aplikácia štetcom alebo valčekom: 3-5% riedidla- aplikácia vzduchovým striekaním: 5-10% riedidlaPríprava podkladuBetónový povrch musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty - mechanické čistenie a oprášenie podkladu.AplikáciaNa pripravený podklad nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním penetračnú vrstvu, ktorú vytvoríte zriedením farby riedidlom v pomere 1:1.Nechajte dôkladne uschnúť.Následne aplikujte 1-2 vrstvy farbou zriedenou riedidlom podľa spôsobu nanášania.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla C 6000 alebo prípravkom P 8500.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia kategória nebezpečnosti 3Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia kategória nebezpečnosti 2Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H 361d Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.P 263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 305 + P 351 + P 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: toluén, acetón, reakčná zmes xylénu s etylbenzénomIná nebezpečnosťNie je známa.

Syntetické farby na betón patria medzi moderné a efektívne riešenia pre renovovanie a ochranu betónových podláh. Tieto farby sú vyrobené z kvalitných syntetických zložiek, ktoré zabezpečujú dlhotrvajúcu ochranu pred poškodením, UV žiarením a poveternostnými vplyvmi. Okrem ochrany poskytujú aj estetický vzhľad, pretože sú dostupné v širokej škále farebných odtieňov a povrchových úprav. Syntetické farby na betón sa ľahko nanášajú a majú vysokú adhéziu na povrch, čo zaručuje ich dlhotrvajúcu a spoľahlivú ochranu. Sú ideálne pre interiérové aj exteriérové aplikácie na rôzne druhy betónových ploch, vrátane zámkovej dlažby, terás, garáží či balkónov. Investujte do kvalitných syntetických farieb na betón a ocite sa v peknom a dobre chránenom prostredí.

Image
Produkty

Populárne produkty

Konferečný Stolík Provence
169,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Skrinka do kuchyne SARA LEFKAS 80G-72
51,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Komoda Livinio L8 Ribbeck/Biely lesk
339,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Profod Uterák Wendy green, 50 x 90 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Adventný svietnik s ťahanou žiarovkou LED Filament, červená
44,99 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Mill Sklenený konvektor na stenu 1200 W, biela
229,99 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Furniria Dizajnová kancelárska stolička Dana tmavohnedá ekokoža
167,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Tapeta lesné zvieratká
109,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Záhradná sedacia súprava s baldachýnmi Dekorhome Antracit
1 751,10 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Závesná lampa sivá / mangovníkové drevo Dekorhome 35 cm
69,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
MAHLE ORIGINAL Kompresor klimatizácie ACP 919 000S
317,10 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Homede Záclona Kresz Eyelets gold, biela, 140 x 240 cm
39,99 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile